kulturno-umetnostna vzgoja


KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA

Leteči kovček

V okviru programov kulturno umetnostne vzgoje, ki potekajo v Hiši otrok in umetnosti, nagrajujemo in širimo program izkustvene delavnice, ki smo jo pripravili ob premieri predstave Za petimi gorami, oktobra 2016. Doživljajski predstavi Za petimi gorami, ki povezuje gledališče umetniško besedo in družboslovje geografijo, v kateri udeleženci na izkustven način spoznavajo tuje dežele in različne ekosisteme, bo sledila čutna in zaznavna delavnica v obliki gledališkega labirinta.

Delavnica poteka v dveh oblikah – kot del predstave Za petimi gorami ali kot samostojna delavnica.

1. Delavnica kot del predstave:
Udeleženci bodo ob koncu predstave dobili interaktivni zemljevid sveta, ki je hkrati popotna družabna igrica in mali vedež o različnih kotičkih sveta, ki so jih otroci spoznali v predstavi. S pomočjo figuric-ploskih lutk, ki si jih izdelajo sami, se bodo premikali po zemljevidu, odkrivali igralna polja in tako dobili odgovore na mnoga vprašanja o različnih ekosistemih, kulturah in običajih, ki so jih spoznali v predstavi. Tako bodo poglobili gledališko izkušnjo in jo povezali s prostorom – ekoregijo. Ko otrok potuje po svetu zares ali navidezno v predstavi in po zemljevidu, se srečuje z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih, spoznava njihove običaje, religije in navade, se uči strpnosti in spoštljivosti do drugih in drugačnih, doživi izkušnjo ne le tuje, pač pa tudi lastne domišljije.

2. Samostojna delavnica:
Z interaktivnim zemljevidom, ki ga bodo prejeli ob vstopu v dvorano, bodo potovali skozi gledališki laboratorij-labirint nalog, na katerem bodo na igriv, kreativen in senzoren način spoznavali različne kulture v različnih ekoregijah, ki generirajo različne zgodbe in odpirajo svet medkulturnih dialogov. Naloge bodo sestavljali elementi in instalacije iz predstave Za petimi gorami, udeleženci bodo pozvani k opazovanju, razvrščanju, okušanju, tipanju in sestavljanju elementov in tako nadgrajevali spoznanja o tujih deželah in ljudstvih, ekosistemih in samemu sebi. Svoje znanje bodo dopolnili in preverili z interaktivno družabno igrico.

Za otroke od 4. leta dalje, 1. in 2. triada, traja 45′-90′

Ples kapljic

Za ples lahko rečemo, da je univerzalni jezik. Vsakdo zna plesati, ljudje se premikamo že od rojstva. Ples je lahko marsikaj, predvsem gre za gibanje, lahko pa je ples tudi v mirovanju. Ples naj bi v prvi vrsti nudil predvsem sprostitev, a spodbuja tudi ustvarjalnost, razvija osebnost in krepi pozitivno samopodobo.

Vsebinsko se bodo delavnice nanašale na izbrano tematiko potovanja vodne kapljice, in sicer cikel gibanja vode, od kapljice, ki izhlapi in ponovno pade nazaj na zemljo. Spoznavali bomo vodna stanja in oblike (tekoča voda, led, para, megla, toča, dež, slap, kapljica, reka, morje, jezero, oblaki, sneg, sonce), vodne habitate, predvsem morski
(živali v morju).

Delavnica poteka v dveh oblikah – kot del predstave Od kapljice do oceana ali kot samostojna delavnica. Kot samostojna delavnica je za izven na sporedu enkrat na mesec,za zaključene skupine po dogovoru.

AEIOU glasbena slikanica

Glasba nas poleg jezika spremlja skozi vse življenje in ima številne pozitivne učinke na človekov celostni razvoj. Začne se že v prenatalnem obdobju in ima v prvih letih življenja velik vpliva na otrokov razvoj. Dejstvo je, da otrok v prvih mesecih življenja glasbo le posluša, zelo kmalu pa se začne nanjo tudi odzivati. Z ustrezno glasbo spodbujamo otrokov celostni razvoj v tem obdobju. Zato je pomemben izbor kvalitetnih in ustreznih glasbenih primerov. Otroci so po naravi fascinirani nad zvokom in igro z gibom še v zgodnjem procesu, ko se učijo kako funkcionirati v svetu. Vsak otrok ima potencial naučiti se glasbe. Ob zgodnjem, sekvenčnem glasbenem vodenju, pa se potencial pravega razumevanja, obvladanja in veselja do nje razvija.V glasbeni uri bodo skozi igro veliko poslušali in se odzivali, limitirali ter izvajali izmišljene napeve brez pomena in se ob njih sekvenčno gibali. Ponavljali bodo glasbene in rimične fraze, igrali različne instrumente, peli pesmi in si pripovedovali zgodbe. Začutili bodo glasbo znotraj telesa in videli kako se odziva na zunaj.

Delavnica poteka enkrat mesečno ob sobotah za izven, po dogovoru pa za zaključene skupine.

Za otroke od 18 mesecev do 4 let, traja 45′