kulturno-umetnostna vzgoja


KULTURNO-UMETNOSTNA VZGOJA

Zvočni svet pračloveka

Otroci bodo na potovanju skozi zvočni prostor in čas zvokom pradavnine prisluhnili, si inštrumente, ki zvok proizvajajo ogledali, si nekatere celo sami izdelali in tudi sami poskusili nanje zaigrati. Spoznali bodo preproste strunske instrumente, bobne, ropotulje, piščali in trobila, samozvočnike. Spoznali bodo litofon (zveneči kamen) in poslušali „glasbo kamnov“, glasbila z napeto kožo preko lesene in/ali glinene resonančne posode bodo le primer številnih bobnov, ki so jih ljudje oblikovali skozi zgodovino na vseh koncih sveta. Prav kot iz davnine pa se bodo našim obiskovalcem membranofoni oglasili tudi s pomočjo tolkačev, drsnikov in na opno pritrjenih vrvi. Med ropotuljami bomo med drugim prisluhnili zvoku glinenih »kraguljčkov« iz novomeške halštatske arheološke zbirke, ki je v tem pogledu edinstvena v svetu … Brenkanje na strune iz živalskega črevesja in godenje po njih z loki iz živalske grive in konjskega repa bo oživilo prastare strunske inštrumente. Verjetno najglasnejši pa bodo zvoki kovinskih gongov in živalskih rogov.

Delavnica se lahko izvaja samostojno ali kot del predstave Zvočni svet pračloveka (premiera jesen 2017).

Za otroke od 5. leta dalje, 1. in 2. triada, traja 45′-90′

AEIOU glasbena slikanica

Glasba nas poleg jezika spremlja skozi vse življenje in ima številne pozitivne učinke na človekov celostni razvoj. Začne se že v prenatalnem obdobju in ima v prvih letih življenja velik vpliva na otrokov razvoj. Dejstvo je, da otrok v prvih mesecih življenja glasbo le posluša, zelo kmalu pa se začne nanjo tudi odzivati. Z ustrezno glasbo spodbujamo otrokov celostni razvoj v tem obdobju. Zato je pomemben izbor kvalitetnih in ustreznih glasbenih primerov. Otroci so po naravi fascinirani nad zvokom in igro z gibom še v zgodnjem procesu, ko se učijo kako funkcionirati v svetu. Vsak otrok ima potencial naučiti se glasbe. Ob zgodnjem, sekvenčnem glasbenem vodenju, pa se potencial pravega razumevanja, obvladanja in veselja do nje razvija.V glasbeni uri bodo skozi igro veliko poslušali in se odzivali, limitirali ter izvajali izmišljene napeve brez pomena in se ob njih sekvenčno gibali. Ponavljali bodo glasbene in rimične fraze, igrali različne instrumente, peli pesmi in si pripovedovali zgodbe. Začutili bodo glasbo znotraj telesa in videli kako se odziva na zunaj.

Delavnica poteka enkrat mesečno ob sobotah za izven, po dogovoru pa za zaključene skupine.

Za otroke od 18 mesecev do 4 let, traja 45′

Leteči kovček

V okviru programov kulturno umetnostne vzgoje, ki potekajo v Hiši otrok in umetnosti, nagrajujemo in širimo program izkustvene delavnice, ki smo jo pripravili ob premieri predstave Za petimi gorami, oktobra 2016. Doživljajski predstavi Za petimi gorami, ki povezuje gledališče umetniško besedo in družboslovje geografijo, v kateri udeleženci na izkustven način spoznavajo tuje dežele in različne ekosisteme, bo sledila čutna in zaznavna delavnica v obliki gledališkega labirinta.

Delavnica poteka v dveh oblikah – kot del predstave Za petimi gorami ali kot samostojna delavnica.

1. Delavnica kot del predstave:
Udeleženci bodo ob koncu predstave dobili interaktivni zemljevid sveta, ki je hkrati popotna družabna igrica in mali vedež o različnih kotičkih sveta, ki so jih otroci spoznali v predstavi. S pomočjo figuric-ploskih lutk, ki si jih izdelajo sami, se bodo premikali po zemljevidu, odkrivali igralna polja in tako dobili odgovore na mnoga vprašanja o različnih ekosistemih, kulturah in običajih, ki so jih spoznali v predstavi. Tako bodo poglobili gledališko izkušnjo in jo povezali s prostorom – ekoregijo. Ko otrok potuje po svetu zares ali navidezno v predstavi in po zemljevidu, se srečuje z ljudmi v različnih kulturnih kontekstih, spoznava njihove običaje, religije in navade, se uči strpnosti in spoštljivosti do drugih in drugačnih, doživi izkušnjo ne le tuje, pač pa tudi lastne domišljije.

2. Samostojna delavnica:
Z interaktivnim zemljevidom, ki ga bodo prejeli ob vstopu v dvorano, bodo potovali skozi gledališki laboratorij-labirint nalog, na katerem bodo na igriv, kreativen in senzoren način spoznavali različne kulture v različnih ekoregijah, ki generirajo različne zgodbe in odpirajo svet medkulturnih dialogov. Naloge bodo sestavljali elementi in instalacije iz predstave Za petimi gorami, udeleženci bodo pozvani k opazovanju, razvrščanju, okušanju, tipanju in sestavljanju elementov in tako nadgrajevali spoznanja o tujih deželah in ljudstvih, ekosistemih in samemu sebi. Svoje znanje bodo dopolnili in preverili z interaktivno družabno igrico.

Za otroke od 4. leta dalje, 1. in 2. triada, traja 45′-90′

Šola za klovne

Delavnica bo kot samostojna, a neločljivo povezana programska enota sledila predstavi, ki je nastala v koprodukciji z zavodom Bufeto
Cirkus Printi Pravi . Tako se delavnica navezuje na klovnovsko izkušnjo, ki jo obiskovalci doživijo med predstavo. Skozi neprekinjeno igro sledi evalvacija videnega in prostor za nova spoznanja. Delavnica Šola za klovne s svojo interaktivno naravo sledi različnim ciljem kulturne vzgoje, med drugim bo udeležence povabila k vključevanju, sodelovanju, soustvarjanju in izražanju skozi igro. Skozi to prakso bodo udeleženci razvijali domišljijo, občutek za estetiko in kreativnost. S temo predstave pa se otroci na umetniški način dotaknejo pomembnih vrednot, kot so medsebojni odnosi, sobivanje, spoštovanje in vljudnost. Tekom delavnice si prizadevamo pri udeležencih spodbuditi občutek za medsebojne odnose, drug drugega, zavedanje samega sebe, svojih občutenj
odgovornosti tako do sebe, kot drugih in razvijanje medsebojnega dialoga. Cilj: Z delavnico odpreti prostor za izkušnjo, da posameznik izrazi v besedi ali na druge kreativne načine vse tisto, kar se pojavi v nas v času gledališke izkušnje in po njej. Odpreti prostor za dialog o medsebojnih odnosih, sobivanju, spoštovanju.

Delavnica nadgrajuje naša dosedanja prizadevanja, kjer so že same predstave bile preplet uprizoritvenih umetnosti in kulturno-umetnostne
vzgoje. V novem programskem obdobju se tako z ločenimi enotami želimo še podrobnejše posvetiti vzgoji novih porabnikov in ustvarjalcev kulturnih prireditev. Otroci in mladi skozi naše programe neposredno razvijajo svojo ustvarjalnost in senzibilnost. Naš program, ki temelji na interaktivnosti s publiko, ves čas nastaja v dialogu z gledalci, na ta način ga sproti preverjamo in dopolnjujemo. Tako tudi delavnica Šola za klovne obiskovalcem omogoča poglobljeno evalvacijo in postinterpretacijo
ravnokar videne predstave. Ker pa vse skupaj namenoma poteka kot nadaljevanje predstave in ne kot celostno ločen projekt, se občinstvo tega sploh ne zaveda, zato so njihove reakcije še toliko bolj naravne.

Za otroke od 4. leta dalje, 1. in 2. triada, traja 45′-90′