tečaji in seminarji


SEMINARJI

Seminar lutkovnega gledališča

Mala šola lutkovnega gledališča bo obdelala posamezne faze dela v lutkovni skupini, od idejnega koncepta do realizacije. V treh zaključenih modulih bo obdelala vse aspekte lutkovnega ustvarjanja.Spoznali bomo različne lutkovne tehnike in njihove zakonitost, izdelali preproste lutke, spoznali animacijske zmožnosti posameznih tehnik in ob zaključku delavnice pripravili tudi krajšo produkcijo.

Mala šola lutkovnega gledališča je namenjena strokovnim delavcem v vrtcih in šolah, lutkovnim režiserjem, likovnim pedagogom in ustvarjalcem, igralcem in mentorjem lu-
tkovnih skupin, ki jih zanima ustvarjanje v lutkovnem gledališču. Trije moduli se bodo med seboj nadgrajevali. Za celostno razumevanje lutkovnega medija je seveda priporo-
čljivo, da se udeležite celotne Lutkovne šole, vendar je mogoče vpisati tudi zgolj posamezen modul.

1) OD IDEJE DO PRIPRAVE PROJEKTA

V prvem delu se bomo posvetili izboru literarne predloge, dramatizaciji lutkovnega besedila,dramaturški razčlembi in pripravi režijskega koncepta. Na praktičnih primerih bomo izbrali primerno lutkovno tehniko in izdelali likovno podobo, spoznali osnovne značilnosti lutkovne režije ter različne pristope pri delu z otroki v lutkovni skupini. Pre- izkusili se bomo v animaciji preprostih lutk v kratkih, improviziranih prizorih.

Obseg izobraževanja je 32 ur. Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1,5 točke.

2) OD SKICE DO LUTKE

V drugem modulu se bomo spoznavali z osnovami lutkovne tehnologije. Spoznali bomo značilnosti osnovnih lutkovnih tehnik: ročna lutka, javajka, marioneta, itd. Izdelali bomo različne lutke (poudarek bo na javajkah - lutkah na palici) in se ob tem spoznali z različnimi fazami izdealve: 3D oblikovanje na podlagi skice, izbira in specifične lastnosti različnih materialov, obdelava materialov, postopki striženja, oblikovanja, brušenja in lepljenja. Raziskovali bomo, kako je izdelava pogojena s karakterjem, ki ga lutka (vloga) nosi ter iskali pravilna razmerja med posameznimi deli lutke.

Obseg izobraževanja je 12 ur. Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 0,5 točke.

3) LUTKOVNA PREDSTAVA

Cilj zadnjega modula je lutkovna predstava. Tretji modul bo tako sinteza prvih dveh: na osnovi teksta in režijskega koncepta bomo pripravili kratko lutkovno uprizoritev v vsej svoji kompleksnosti. Dodelali bomo režijski in dramaturški koncept in izdelali scenografijo. Sledile bodo vaje za interpretacijo in animacijo. Spoznali se bomo s specifikami lutkovne režije in ob koncu pripravili lutkovno predstavo. Zaključek zadnjega modula bo javna lutkovna predstava.

Obseg izobraževanja je 32 ur. Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1,5 točke.

Seminar vodijo: Irena Rajh, Marjan Kunaver in Anže Virant.

Letošnji seminar je že zaključen, prihodnji se prične predvidoma spetmebra.

Kontaktni osebi: tel.: 041663904 (Irena Rajh Kunaver) ali 012410511 (Matjaž Šmalc)
e-mail: irena@hisaotrok.si, matjaz.smalc@jskd.si

Seminar poteka v sodelovanju z JSKD

 

Seminar kamišibaj gledališča

Seminar Kamišibaj gledališča ponudi udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Seminar je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Seminar se zaključi s produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo seminaristi, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V seminarju pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj ali ga uporabiti pri svojem delu.

Seminar smo razdelili na štiri srečanja po 5 šolskih ur z naslednjimi temami:

-Predavanja, demonstracije ter izbor zgodb za avtorske kamišibaje udeležencev
-Delo na lastnih projektih (določitev žanra, analiza zgodbe, izbor ključnih dogodkov …)
-Likovna zasnova predstave, kadriranje, montaža
-Postavitev celovitega modela kamišibaj predstave.
-Izvedba predstave kamišibaj gledališča: interpretacija besedila, menjavanje prizorov /kdaj, kje in kako/, mesto in pomen slike v odru, pomen montaže pri kamišibaju, so-odnosi: izvajalec – risba – gledalec in pojem kyokana.
-Zaključni nastop udeležencev in analiza prezentacij
-Pogled naprej.

Seminar izvajajo člani Gledališča Zapik in Ateljeja Slikovedke: doc. Jelena Sitar,
mag. Igor Cvetko in Jerca Cvetko.

Datumi izvedbe:
sreda, 29. marec 2017
sreda, 5.april 2017
sreda, 12. april 2017
sobota, 22. april 2017

Urnik: srede od 16.30 do 20.30 ( 5 šolskih ur)
sobota od 14.00 do 18.00 (zaključni nastop)

Število udeležencev: do 20
Cena celotnega seminarja je 80 € + 9,5% DDV , plačljiva v dveh obrokih
Cena posameznega termina je 20 € + 9,5% DDV.

Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1,5 točke.

Informacije in prijave za delavnice:
Rok za prijave: 22. marec 2017, v primeru prostih mest tudi kasneje.

Kontaktni osebi: tel.: 041663904 (Irena Rajh Kunaver) ali 012410511 (Matjaž Šmalc)
e-mail: irena@hisaotrok.si, matjaz.smalc@jskd.si
Prijavite se lahko preko e-prijavnice na spodnji povezavi: PRIJAVNICA

Seminar poteka v sodelovanju z JSKD.