tečaji in seminarji


SEMINARJI

Seminar kamišibaj gledališča

Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko … Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse
to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega. Seminar Kamišibaj gledališča ponudi udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Seminar je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Seminar se zaključi s produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo seminaristi, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V seminarju pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj
ali ga uporabiti pri svojem delu.

Društvo Zapik in Atelje Slikovedke

V Hiši otrok in umetnosti, Komenskega 9, Ljubljana

Seminar Kamišibaj gledališča

Program:

20. marec 2018:

 1. srečanje: Kamišibaj, pripovedovanje ob slikah (vodi Gledališče Zapik)

 • predstavitev umetnosti kamišibaja, njen zgodovinski okvir in pojavne oblike danes

 • kamišibaj kot specifična umetniška oblika

 • kamišibaj kot sinergija različnih umetnosti

 • vsebinske in tehnološke posebnosti kamišibaja

 • pedagoška, umetniška in terapevtska vrednost kamišibaja

3. april 2018:

2. srečanje: Ustvarimo svoj kamišibaj (vodi Gledališče Zapik)

(delo bo preplet individualnega dela, praktičnega dela in predavanj)

  • izbor zgodbe in njena analiza

  • oblikovanje koncepta

  • mehanika kamišibaja

  • scenosled in likovna interpretacija

  • priprava lastnega »kamišibaja«

nadaljevanje dela na samostojnih projektih udeležencev

11. april 2018:

3 srečanje: Narisati kamišibaj (vodi: Atelje Slikovedke)

  • Tehnika likovne intrepretacije

 • Ustvarjanje prostora zgodbe in glavnih likov

 • slika in njeno zaporedje: soodnosi posameznih slik v zaporedju

 • ustvarjanje celote: animacija zgodbe v sliki (dinamika in ritem)

 • Stil, žanr, likovna tehnika

  • individualno mentorsko delo z udeleženci

 • odgovori na zastavljena vprašanja

Srečanja potekajo v Hiši Otrok in umetnosti od 16.30 do 19.45 (s pavzo 15 minut).

18. april 2018:

4.srečanje:Predstava v kamišibaj gledališču

 • .Priprava na nastop (Gledališče Zapik)

 • pripovedovanje in prikazovanje kot »enoten« paket

 • interpretacija pripovedi ( jezikovna priprava besedila, smiselni poudarki, interpretacija)

 • odnos besednega in slikovnega dela

 • zgodba v okvirju in izven njega

 • praktični napotki za nastop

 • dramaturgija predstavitve

Seminarska produkcija z analizo: nastop udeležencev z lastnimi kamišibaj predstavami in njihova analiza(Gledališče Zapik in Atelje Slikovedke)

Cilji:

  • poznavanje tehnologije in izvedba kamišibaj predstave

  • možnost uporabe kamišibaja v različnih kontekstih (umetniški, pedagoški, terapevski)

Vsak seminarist pripravi svojo kamišibaj predstavo

Trajanje: (4 x 4 šolske ure) – 16 šolskih ur

Seminar izvajajo:

Gledališče Zapik:

 • Mag. Igor Cvetko, začetnik kamišibaja v Sloveniji, njegov raziskovalec, likovnik in izvajalec.

 • Jelena Sitar Cvetko, univ. dipl. dramaturginja, režiserka, pedagoginja (UP PEF), pa tudi raziskovalka in izvajalka kamišibaj gledališča.

Atelje Slikovedke:

 • Jerca Cvetko, samozaposlena v kulturi, sicerprofesorica razrednega pouka. Avtorica in izvajalka številnih kamišibaj predstav. Kamišibaj je njena osrednja umetniška dejavnost

 • Jure Engelsberger, akademski ilustrator in oblikovalec, likovnik, raziskovalec in interpret kamišibaj gledališča.

Cena celotnega seminarja je 90 € (DDV vključen) . Cena posameznega
termina je 30€ (DDV vključen)

Prijava do 16. marca oz. do zapolnitve mest.

Prijavite se lahko preko elektronski preko e-prijavnice Hiše otrok in umetnosti ali JSKD e-prijavnice!

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice. Najmanjše število prijav: 10. Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

Organizacijske informacije: Irena Rajh (041 663 904) in Anže Virant (040 795 440), Hiša otrok in umetnosti

Vsebinske informacije: Jelena Sitar (040 645 934) in Igor Cvetko (040 732 545), Gledališče Zapik

IGRA SENC: lutkovni seminar senčnega gledališča

Na delavnici bomo spoznavali osnovne principe senčnega gledališča, oblikovanje in izdelavo senčnih lutk iz različnih materialov, uporabo različnih virov svetlobe in platen na katere se lahko senca projicira. Spoznali bomo osnove zakonitosti lutkovnega gledališča in pojem lutkovnosti.

Spoznali se bomo s kratko zgodovino senčnih lutk in z različnimi tipi senčnega gledališča (turško senčno gledališče, indonezijsko lutkarstvo, indijsko senčno gledališče …)

Praktično bomo raziskovali moč sence, ki omogoča izredne fantazijske razsežnosti in s tem tudi raziskovanje. Z različnimi načini projekcij bomo spoznavali osnove senčnih animacij in vizualne kompozicije posameznih scen z izbrano glasbo. Posebno pozornost bomo namenili možnostim uporabe senčnega gledališča, skušali bomo razumeti pomen in izraznost senčnih lutk predvsem v izražanju čustev in atmosfere.

Udeleženci bodo imeli priložnost samostojno izdelati lutke, scenografijo in pripraviti krajšo produkcijo. Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima senčno gledališče, mentorjem, pedagogom in lutkarjem. Predhodno znanje ni potrebno

Termin:

Seminar smo razdelili na dve srečanji po 8 šolskih ur od 10.00 do 16.00 (skupaj 16 šolskih ur)

sobota, 17. november 
sobota , 24. november

O mentorjih:

Anže Virant, dipl. univ. dramaturg in vsestranski ustvarjalec na področju lutkovnega gledališča, član gledališke skupine Artizani, ki je za svoje delo prejela več domačih in mednarodnih nagrad, je prejemnik študentske Prešernove nagrade za delo uredniškem odboru revije Oderuh, kot asistent dramaturgije  in dramaturg je sodeloval v Ljubljanskem lutkovnem gledališču in pri večih projektih neinstucionalnih gledališč. Predstava Junak našega časa (BiTeater, LGL), kjer je podpisan pod avtorstvo besedila in dramaturgijo je bila uvrščena v spremljevalni program Lutkovnega bienala 2015, predstava Srce in popek (AEIOU, Hiša otrok in umetnosti), kjer je sodeloval kot dramaturg, pa je na Lutkovnem bienalu 2015 dobila nagrado za dramaturgijo. v Hiši otrok in umetnosti deluje kot dramaturg, igralec, oblikovalec svetlobe, predvsem pa je programski vodja mlade neodvisne profesionalne lutkovne scene, ki ima domicil v Hiši otrok in umetnosti.

Irena Rajh je vsestranska lutkovna ustvarjalka, igralka- animatorka, režiserka, mentorica  strokovna spremljevalka in selektorica JSKD na področju ljubiteljskega lutkovnega gledališča, producentka in organizatorka kulturnih prireditev ter  festivalov. V 25. letih profesionalnega delovanja je sodelovala z mnogimi priznanimi lutkovnimi ustvarjalci ,režirala in igrala je v več kot 30 različnih predstavah, ki so nastale v različnih neodvisnih produkcijah, svoje profesionalno delo jo povezuje z Lutkovnim  gledališčem Fru-Fru in Hišo otrok in umetnosti, ki sta jo skupaj z Jeleno Sitar, dramaturginjo, lutkovno režiserko in ustvarjalko, ustanovili l. 2001 kot odprt kulturni prostor za ustvarjalnost namenjen otrokom,mladini in odraslim.

Informacije in prijave za delavnice:

 Rok prijave: 10. november 2017

Cena  seminarja: 60 € + 9,5% DDV

Študentom in nezaposlenim priznamo 10% popust

Možno je plačilo v dveh obrokih. 

Najmanjše število prijav: 6. Največje število prijav: 15

Seminar bo potekal v dvorani Hiše otrok in umetnosti.

Kontaktni osebi: tel.: 041 663 9040 (Irena Rajh) 

e-mail: irena@hisaotrok.si

Prijavnice sprejemamo do zaključka posameznega prijavnega roka oz. do zapolnitve prostih mest.

Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun (in položnico za 1. del seminarja). Prijava je veljavna šele po plačilu kotizacije!

V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1,5 točke.