tečaji in seminarji


SEMINARJI

Seminar kamišibaj gledališča

mentorji: mag. Igor Cvetko, doc. Jelena Sitar, Jerca Cvetko, Jure Engelsberger

Ljubljana, april – maj 2019

Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko … Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.

Delavnica Kamišibaj gledališča ponuja udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Delavnica je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Delavnica se zaključi s produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo udeleženci, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V delavnici pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj ali ga uporabiti pri svojem delu.

Delavnica bo potekala kot preplet individualnega dela, praktičnega dela in predavanj.

PROGRAM:

sreda, 10. aprila 2019, od 16.30 do 20.30

KAMIŠIBAJ, PRIPOVEDOVANJE OB SLIKAH

predstavitev umetnosti kamišibaja, njen zgodovinski okvir in pojavne oblike danes

kamišibaj kot specifična umetniška oblika

kamišibaj kot sinergija različnih umetnosti

vsebinske in tehnološke posebnosti kamišibaja

pedagoška, umetniška in terapevtska vrednost kamišibaja

sreda, 17. aprila 2019, od 16.30 do 20.30

USTVARIMO SVOJ KAMIŠIBAJ

izbor zgodbe in njena analiza

oblikovanje koncepta

mehanika kamišibaja

scenosled in likovna interpretacija

priprava lastnega kamišibaja

nadaljevanje dela na samostojnih projektih udeležencev

sreda, 24. aprila 2019, od 16.30 do 20.30

NARISATI KAMIŠIBAJ

tehnika likovne intrepretacije

ustvarjanje prostora zgodbe in glavnih likov

slika in njeno zaporedje: soodnosi posameznih slik v zaporedju

ustvarjanje celote: animacija zgodbe v sliki (dinamika in ritem)

stil, žanr, likovna tehnika

Sreda, 8. maja 2019, od 16.30 do 20.30

PREDSTAVA V KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČU

priprava na nastop

pripovedovanje in prikazovanje kot enoten »paket«

interpretacija pripovedi (jezikovna priprava besedila, smiselni poudarki, interpretacija)

odnos besednega in slikovnega dela

zgodba v okvirju in izven njega

praktični napotki za nastop

dramaturgija predstavitve

produkcija z analizo: nastop udeležencev z lastnimi kamišibaj predstavami in njihova analiza

Obseg izobraževanja je 22 ur. Udeleženci bodo na koncu delavnice prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1 točko.

KDAJ IN KJE?

Delavnica bo potekala 4 srede: 10., 17 in 24. aprila 2019 ter 8. maja 2019 od 16.30 do 20.30 ure, v dvorani Hiše otrok in umetnosti na Komenskega 9 v Ljubljani.

CENA DELAVNICE: 120,00 EUR (z že vštetim DDV) za celotno delavnico.

ROK PRIJAVE: sreda, 3. april 2019 oz. do zapolnitve mest.

E-PRIJAVNICA: https://goo.gl/forms/mRmvxQFZFbHpm7WJ2

V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice. Najmanjše število prijav: 10. Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

DODATNE INFORMACIJE: 01 24 10 511, matjaz.smalc@jskd.si.

 

IGRA SENC: lutkovni seminar senčnega gledališča

Na delavnici bomo spoznavali osnovne principe senčnega gledališča, oblikovanje in izdelavo senčnih lutk iz različnih materialov, uporabo različnih virov svetlobe in platen na katere se lahko senca projicira. Spoznali bomo osnove zakonitosti lutkovnega gledališča in pojem lutkovnosti.

Spoznali se bomo s kratko zgodovino senčnih lutk in z različnimi tipi senčnega gledališča (turško senčno gledališče, indonezijsko lutkarstvo, indijsko senčno gledališče …)

Praktično bomo raziskovali moč sence, ki omogoča izredne fantazijske razsežnosti in s tem tudi raziskovanje. Z različnimi načini projekcij bomo spoznavali osnove senčnih animacij in vizualne kompozicije posameznih scen z izbrano glasbo. Posebno pozornost bomo namenili možnostim uporabe senčnega gledališča, skušali bomo razumeti pomen in izraznost senčnih lutk predvsem v izražanju čustev in atmosfere.

Udeleženci bodo imeli priložnost samostojno izdelati lutke, scenografijo in pripraviti krajšo produkcijo. Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima senčno gledališče, mentorjem, pedagogom in lutkarjem. Predhodno znanje ni potrebno

Termin:

Seminar smo razdelili na dve srečanji po 8 šolskih ur od 10.00 do 16.00 (skupaj 16 šolskih ur)

sobota, 17. november 
sobota , 24. november

O mentorjih:

Anže Virant, dipl. univ. dramaturg in vsestranski ustvarjalec na področju lutkovnega gledališča, član gledališke skupine Artizani, ki je za svoje delo prejela več domačih in mednarodnih nagrad, je prejemnik študentske Prešernove nagrade za delo uredniškem odboru revije Oderuh, kot asistent dramaturgije  in dramaturg je sodeloval v Ljubljanskem lutkovnem gledališču in pri večih projektih neinstucionalnih gledališč. Predstava Junak našega časa (BiTeater, LGL), kjer je podpisan pod avtorstvo besedila in dramaturgijo je bila uvrščena v spremljevalni program Lutkovnega bienala 2015, predstava Srce in popek (AEIOU, Hiša otrok in umetnosti), kjer je sodeloval kot dramaturg, pa je na Lutkovnem bienalu 2015 dobila nagrado za dramaturgijo. v Hiši otrok in umetnosti deluje kot dramaturg, igralec, oblikovalec svetlobe, predvsem pa je programski vodja mlade neodvisne profesionalne lutkovne scene, ki ima domicil v Hiši otrok in umetnosti.

Irena Rajh je vsestranska lutkovna ustvarjalka, igralka- animatorka, režiserka, mentorica  strokovna spremljevalka in selektorica JSKD na področju ljubiteljskega lutkovnega gledališča, producentka in organizatorka kulturnih prireditev ter  festivalov. V 25. letih profesionalnega delovanja je sodelovala z mnogimi priznanimi lutkovnimi ustvarjalci ,režirala in igrala je v več kot 30 različnih predstavah, ki so nastale v različnih neodvisnih produkcijah, svoje profesionalno delo jo povezuje z Lutkovnim  gledališčem Fru-Fru in Hišo otrok in umetnosti, ki sta jo skupaj z Jeleno Sitar, dramaturginjo, lutkovno režiserko in ustvarjalko, ustanovili l. 2001 kot odprt kulturni prostor za ustvarjalnost namenjen otrokom,mladini in odraslim.

Informacije in prijave za delavnice:

 Rok prijave: 10. november 2017

Cena  seminarja: 60 € + 9,5% DDV

Študentom in nezaposlenim priznamo 10% popust

Možno je plačilo v dveh obrokih. 

Najmanjše število prijav: 6. Največje število prijav: 15

Seminar bo potekal v dvorani Hiše otrok in umetnosti.

Kontaktni osebi: tel.: 041 663 9040 (Irena Rajh) 

e-mail: irena@hisaotrok.si

Prijavnice sprejemamo do zaključka posameznega prijavnega roka oz. do zapolnitve prostih mest.

Po prejemu prijavnice vam bomo poslali račun (in položnico za 1. del seminarja). Prijava je veljavna šele po plačilu kotizacije!

V skladu s 16. oz. 19. členom Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive se izobraževanje vrednoti z 1,5 točke.