tečaji in seminarji


Izobraževanja in seminarji

V Hiši otrok in umetnosti izobraževanja izvajamo že od ustanovitve društva leta 2001. Z različnimi seminarji, predvsem s področja lutkovnega gledališča, kamišibaj gledališča in gledališke pedagogike, učiteljem/icam, vzgojiteljem/icam, mentorjem/icam lutkovnih skupin in drugim strokovnim delavcem/kam svetujemo, jih izobražujemo in jih usmerjamo pri načelih gledališke in lutkovne pedagogike ter pri izvajanju kulturno-umetnostne vzgoje v praksi. Tako lahko kulturno-umetnostno vzgojne programe načrtno vključujejo v dejavnosti v vrtcih in šolah ter z različnimi didaktičnimi pristopi spodbujajo otroke in mlade k ustvarjalnosti v izražanju, spremljanju kulturnih dejavnosti in aktivnemu vključevanju vanje. S tem jih navajajo na vrednotenje kulture in umetnosti ter razvijajo njihovo zmožnost kritičnega presojanja. Pri izvedbi seminarjev sodelujemo z nam sorodnimi organizacijami, kot so Društvo kamišibaj Slovenije, LG FRU-FRU, LG Zapik ter JSKD RS.

V okviru kulturno-umetnostne vzgoje izvajamo tudi celoletno izobraževanje za tiste mlade do 30. leta, ki niso profesionalni umetniki, ampak se z lutkovnim gledališčem srečujejo prvič oziroma imajo nekaj izkušenj iz otroštva in iz udeležbe v ljubiteljskih gledaliških krožkih. Gre za obliko neformalnega izobraževanja, ki je namenjena predvsem študentom in mladim na začetku njihove profesionalne poti, ki si želijo preizkušati svoje umetniške sposobnosti, se naučiti nekaj novega, pridobiti veščine, ki jih bodo uporabljali v profesionalnem življenju ali pa samo kvalitetno preživljati svoj prosti čas.

ZA: Vzgojitelje/ice, učitelje/ice, mentorje/ice lutkovnih in gledaliških krožkov 

KDAJ: 10., 17. in 23. junij 2020 od 16.30 do 20.30 ure in 1 termin v septembru 2020

KDO: Hiša otrok in umetnosti in JSKD RS

CENA: 120,00 € (DDV vključen)

ROK PRIJAVE: 8. junij 2020 (oziroma do zapolnitve mest). Velja samo za tiste, ki se niso prijavili na razpisani termin v marcu in aprilu.

Seminar lutkovnega gledališča

ZA: Vzgojitelje/ice, učitelje/ice, mentorje/ice lutkovnih krožkov

KDAJ: 29. in 30. novembra 2019 od 16. do 20. ure in 10. in 17. januarja 2020 od 16. do 20. ure

KDO: Hiša otrok in umetnosti in JSKD RS

CENA: 100,00 € (DDV vključen)

ROK PRIJAVE: 25. november 2019 (oziroma do zapolnitve mest)

Celoletno izobraževanje za mlade

ZA: Mladi do (približno) 30. leta

KDAJ: 19. november 2019 do april 2020, predvidoma 1x tedensko, ob torkih med 16. in 20. uro

KDO: Hiša otrok in umetnosti 

CENA:  70,00 € (9,5% DDV ni vključen), 10% popust za študente in nezaposlene

ROK PRIJAVE: 12. november 2019 (oziroma do zapolnitve mest)