Hisina lutkovna akademija


Hišina lutkovna akademija

ZA: Mladi do (približno) 30. leta

KDAJ: 19. november 2019 do april 2020, predvidoma 1x tedensko, ob torkih med 16. in 20. uro.

KDO: Hiša otrok in umetnosti 

CENA:  70,00 € (9,5% DDV ni vključen), 10% popust za študente in nezaposlene

ROK PRIJAVE: 12. november 2019 (oziroma do zapolnitve mest)

Hišina lutkovna akademija je nov študijski projekt za odrasle, ki bo pod vodstvom referenčnih neodvisnih lutkovnih ustvarjalcev potekal v Hiši otrok in umetnosti v sezoni 2019/20. Glavna ideja projekta je ustanovitev lutkovne skupine, kjer bodo mladi s pomočjo mentorjev spoznavali prvine sodobnega lutkovnega gledališča za odrasle.

Hišina lutkovna akademija bo obdelala posamezne faze dela v lutkovni skupini, od idejnega koncepta do realizacije. Seminaristi se bodo spoznali s sodobnimi prijemi animiranega in lutkovnosti v uprizoritveni umetnosti. V treh modulih bo obdelala vse aspekte lutkovnega ustvarjanja. Spoznali bomo različne lutkovne tehnike in njihove zakonitosti, izdelali preproste lutke, spoznali animacijske zmožnosti posameznih tehnik in ob zaključku delavnice pripravili tudi krajšo produkcijo.

Hišina lutkovna akademija je namenjena mladim med 18. in 30. letom starosti. Študentski status ni potreben. Prvenstveno je namenjena ljubiteljem, ki želijo spoznati ali nadgraditi svoje znanje lutkovnega gledališča.

Zaželeno je, da se vsi udeleženci udeležijo celotnega sklopa študijskega procesa, torej da gredo skozi vse tri module. Na koncu izobraževanja bo produkcija, ki bo premierno uprizorjena v dvorani Hiše otrok in umetnosti.

1. OD IDEJE DO PRIPRAVE PROJEKTA (mentorja: Anže Virant in Irena Rajh)

V prvem delu se bomo posvetili izboru literarne predloge, dramatizaciji lutkovnega besedila, dramaturški razčlembi in pripravi režijskega koncepta. Seznanili se bomo z osnovnimi teoretskimi pojmi in razlagami lutkovnega gledališča, s strukturalistično razdelavo lutkovnosti. Na praktičnih primerih bomo izbrali primerno lutkovno tehniko in izdelali likovno podobo, spoznali osnovne značilnosti lutkovne režije. Preizkusili se bomo v animaciji preprostih lutk v kratkih, improviziranih prizorih (solo in v paru).

Termini: 19., 26. november, 3. december 2019 ( 15 šolskih ur)

2. OD SKICE DO LUTKE (mentorji: Anže Virant, Irena Rajh, Katja Povše, Marina Hrovatin)

V drugem modulu se bomo spoznavali z osnovami lutkovne tehnologije in animacije. Spoznali bomo značilnosti lutkovnih tehnik: ročna lutka, javajka, marioneta, itd. Izdelali bomo različne lutke in se ob tem spoznali z različnimi fazami izdelave: 3D oblikovanje na podlagi skice, izbira in specifične lastnosti različnih materialov, obdelava materialov, postopki striženja, oblikovanja, brušenja in lepljenja. Raziskovali bomo, kako je izdelava pogojena s karakterjem, ki ga lutka (vloga) nosi ter iskali pravilna razmerja med posameznimi deli lutke. Spoznali se bomo z osnovami animacije senčnih, ročnih, prstnih lutk, marionet, javajk, bunraku in teatra objekta.

Termini: 7.- 28. januar 2020 ( 20 šolskih ur)

3. LUTKOVNA PREDSTAVA (mentorji: Anže Virant, Ana Špik, Matevž Gregorič in Irena Rajh)

Cilj zadnjega modula je lutkovna predstava. Tretji modul bo tako sinteza prvih dveh: na osnovi teksta in režijskega koncepta bomo pripravili lutkovno uprizoritev v vsej svoji kompleksnosti. Dodelali bomo režijski in dramaturški koncept in izdelali scenografijo. Ugotovili bomo, kakšen tip lutkovne tehnike je primeren za posamezen režijski koncept. Sledile bodo vaje za interpretacijo in animacijo. Udeleženci bodo šli čez osnovno urjenje dramske igre, animacije ter govorne tehnike. Spoznali se bomo s specifikami lutkovne režije in ob koncu pripravili lutkovno predstavo. Zaključek zadnjega modula bo javna lutkovna predstava.

AKADEMIJA BO POTEKALA:
Seminar bo potekal od 19. novembra 2019 – 1. aprila 2020, predvidoma 1x tedensko, ob torkih med 16. in 20. uro. Točen urnik srečanj bomo uskladili z udeleženci na prvem srečanju v torek 19. novembra.

CENA:
70 € + 9,5% DDV

Študentom in nezaposlenim priznamo 10% popust Možno je plačilo v dveh obrokih. Pri plačilo celotne kotizacije vam priznamo 5% popust. Popusti se ne seštevajo.

ROK PRIJAVE:
12. november 2019 (oziroma do zapolnitve mest)

MENTORJI:
Irena Rajh, lutkovna režiserka in animatorka, pedagoginja in mentorica
Anže Virant, univ. dipl. dramaturg, lutkovni animator in dramaturg
Katja Povše, lutkovna režiserka in animatorka, pripovedovalka in predavateljica na AGRFT
Matevž Gregorič, lutkovni režiser in animator, mentor
Marina Hrovatin, likovnica in lutkovna tehnologinja
Ana Špik, absolventka Umetnost govora na AGRFT, lutkovna animatorka in igralka

VEČ INFORMACIJ
Irena Rajh, 041663904, irena@hisaotrok.si

PRIJAVNICA:
Izpolnite prinjavnico in jo pošljite na irena@hisaotrok.si