seminar kamisibaj


Seminar kamišibaj gledališča

ZA: Vzgojitelje/ice, učitelje/ice, mentorje/ice lutkovnih in gledaliških krožkov 

KDAJ: marec – maj 2024

KDO: Hiša otrok in umetnosti in JSKD RS

CENA: 130,00 € (DDV vključen)

ROK PRIJAVE: 18. marec 2024

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Hiša otrok in umetnosti prirejata KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČE.

Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko … Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.

Seminar Kamišibaj gledališča ponudi udeležencem osnovna znanja, na osnovi katerih bodo lahko razvijali lasten pristop k tej umetnostni obliki kot ustvarjalci, ali pa jih bodo uporabljali pri svojem pedagoškem delu. Seminar je kombinacija teorije in prakse. Vsebuje predavanja, demonstracijske predstave, prikaz različnih tipov kamišibaja in praktično delo udeležencev, v katerem ti v ustvarjalnem procesu spoznajo vse faze nastajanja in pridejo do izvedbe lastne kamišibaj predstave. Seminar se zaključi s produkcijo novonastalih kamišibajev, ki jih odigrajo seminaristi, temu pa sledi celovita analiza njihovih predstav. V seminarju pridobljeno znanje in nastali lastni izdelki udeležencev predstavljajo po eni strani začetek njihovega kamišibaj repertoarja, obenem pa tisto znanje, s katerim bodo lahko začeli samostojno ustvarjati kamišibaj ali ga uporabiti pri svojem delu.

Seminar smo razdelili na štiri srečanja po 4 šolske ure z naslednjimi temami:

PROGRAM:

torek, 26 marec 2024, od 16.30 do 19.45

1. srečanje: Kamišibaj, pripovedovanje ob slikah

(vodi Gledališče Zapik)

– predstavitev umetnosti kamišibaja, njen  zgodovinski okvir in pojavne oblike danes  

– kamišibaj kot specifična umetniška oblika

– kamišibaj kot sinergija različnih umetnosti

– vsebinske in tehnološke posebnosti kamišibaja

– pedagoška, umetniška in terapevtska vrednost kamišibaja

torek, 9. april 2024, od 16.30 do 19.45

2. srečanje: Narisati kamišibaj

 (vodi: Atelje Slikovedke)

– tehnika likovne intrepretacije

– ustvarjanje prostora zgodbe in glavnih likov

– slika in njeno zaporedje: soodnosi posameznih slik v zaporedju

– ustvarjanje celote:  animacija zgodbe v sliki (dinamika in ritem)

– stil, žanr, likovna tehnika

– individualno mentorsko delo z udeleženci

– odgovori na zastavljena vprašanja

torek, 7. maj 2024, od 16.30 do 19.45

3 srečanje: Ustvarimo svoj kamišibaj

 (vodi Gledališče Zapik)

(delo bo preplet individualnega dela, praktičnega dela in predavanj)

– izbor zgodbe in njena analiza

– oblikovanje koncepta

– mehanika kamišibaja

– scenosled in likovna interpretacija

– priprava lastnega kamišibaja

– nadaljevanje dela na samostojnih projektih udeležencev

torek, 14. maj 2024: od 16.30 do 19.45

4.srečanje: Predstava v kamišibaj gledališču

– priprava na nastop (Gledališče Zapik)

– pripovedovanje in prikazovanje kot enoten »paket«

– interpretacija pripovedi (jezikovna priprava besedila, smiselni poudarki, interpretacija)

– odnos besednega in slikovnega dela

– zgodba v okvirju in izven njega

– praktični napotki za nastop

– dramaturgija predstavitve

Seminarska produkcija z analizo: nastop udeležencev z lastnimi kamišibaj predstavami in njihova analiza(Gledališče Zapik in Atelje Slikovedke)

petek in sobota, 24.–25. maj 2024: ZMAJ KAMIŠIBAJ, ljubljanski festival kamišibaj gledališča

Nastop na ZMAJ KAMIŠIBAJ

Trajanje:
(4 x 4 šolske ure) – 16 šolskih ur

Srečanja potekajo v Hiši Otrok in umetnosti, Komenskega 9, Ljubljana / 3 srečanja ob torkih od 16.30 do 19.45 (s pavzo 15 minut), zaključna produkcija v soboto med 15. in 18. uro

Udeleženci bodo na koncu seminarja prijeli potrdilo o opravljenem strokovnem izobraževanju. 

Seminar izvajajo:
Gledališče Zapik:

– Mag. Igor Cvetko, začetnik kamišibaja v Sloveniji, njegov raziskovalec, likovnik in izvajalec.

– Jelena Sitar Cvetko, univ. dipl. dramaturginja, režiserka, pedagoginja (UP PEF), pa tudi raziskovalka in izvajalka kamišibaj gledališča.

Atelje Slikovedke:

– Jerca Cvetko, profesorica razrednega pouka, zaposlena v DICu. Avtorica in izvajalka številnih kamišibaj predstav. Kamišibaj je njena osrednja umetniška dejavnost.

DELAVNICA BO POTEKALA:
od mareca do maja 2024 v Hiši otrok in umetnosti (Komenskega ulica 9, 1000 Ljubljana).

CENA DELAVNICE:
130,00 EUR (z DDV)

ROK PRIJAVE:
18. marec 2024. V primeru premajhnega števila prijav lahko organizator odpove izvedbo delavnice. Najmanjše število prijav: 8.

Po prijavi vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.

VEČ INFORMACIJ
Jan Pirnat, producent za gledališko in lutkovno dejavnost JSKD
Tel: 01/ 2410 528, E- pošta: jan.pirnat@jskd.si
www.jskd.si
Irena Rajh, Hiša otrok in umetnosti
Tel: 041 663 904, irena@hisaotrok.si

MENTORJI:
izr. prof. Jelena Sitar Cvetko, univ. dipl. dramaturginja, lutkovna režiserka in animatorka, dramaturginja, mojstrica kamišibaja, predavateljica (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem)
mag. Igor Cvetko, muzikolog, lutkar in mojster kamišibaja (Gledališče Zapik)
Jerca Cvetko, univ. dipl. pedagoginja, mojstrica kamišibaja (Kamišibaj Slikovedke)
Jure Engelsberger, univ. dipl. oblikovalec, ilustrator, mojster kamišibaja (Kamišibaj Slikovedke)

E-PRIJAVNICA: