piknikoncert


Najdete nas tu:

PikniKoncert podpira Turizem Ljubljana
PikniKoncert na Ljubljanskem gradu podpira Ljubljanski grad

English below!

Piknikoncert je družinsko srečanje ob dobri glasbi, hrani in pijači. PikniKoncert je drugačna oblika preživljanja prostega časa, saj omogoča kvalitetno kulturno doživetje, ki se prepleta s sproščenim druženjem in ekološko osveščenostjo. V poletnih mesecih vas vabimo, da se ob četrtkih popoldan umaknete iz poletne vročine, se v parku Tivoli pod borovci v bližini Tivolske promenade sprostite na piknik odeji in nekaj malega prigriznete ob poslušanju etno in folk koncertov. Kot novost v letošnjem letu je širitev prizorišč, saj se bosta dva dogodka odvila tudi na Ljubljanskem gradu. Poskrbljeno bo za odlično glasbo, spoznali boste glasbo iz vseh koncev sveta, tradicionalne inštrumente in različne tehnike petja. S seboj prinesite polne piknik košare in odeje, če pa ste glasbeni navdušenec, pa tudi svoje inštrumente, saj bo po končanem koncertu oder odprt za vse. Vse prireditve so brezplačne!

Program 2019

PARK TIVOLI

4. julij ob 17.00 – Wild Strings Trio (Slo, SK, F)

Ljubljanska zasedba Wild Strings Trio se je rodila leta 2014 kot naveza med slovaško jazz violinistko Petro Onderufovo, francoskim klasičnim čelistom Tobyjem Khunom ter slovensko-balkanskim kitaristom Aleksandrom Kuzmićem. Člani zasedbe vešče nadgrajujejo zastavljen izziv: združevati in se igrati z različnimi glasbenimi zvrstmi. Njihova glasba, globoko zakoreninjena v folk glasbi in improvizaciji, je preko zapletenih taktov in avtorskih aranžmajev razvila izrazit prepoznaven ritem, ki preseneča, navdušuje in navdihuje občinstva po vsej Evropi.

11. julij ob 18.00 – Aklea Neon (HR)

Hrvaška kantavtorica in potujoča glasbenica Aklea Neon, originalno iz Osjeka, trenutno živi in deluje v Zagrebu. Svoje afro-soul etno-beat ritme kanalizira s celim telesom – z nogo na looper pedalu, z roko na kitari in MIDI kontrolerju in z glasom, kateri rezonira do lasišča.. Nastopa po celotni Hrvaški, koncetrirala pa je tudi v Veliki Britaniji, Indiji in Srbiji Lani je izšel njen prvi singel Da mi je.

25. julij ob 18.00 – Človek (Slo)

Zasedba Človek so profesionalni in ljubiteljski glasbeniki, ki igrajo avtorsko glasbo.

Njihova glasba se navezuje na zapuščino slovenskih pesnikov in pesnic, ter na avtorsko besedo, glasbo in vizualije, za katere želijo, da popeljejo gledalca-poslušalca na potovanje po njem samem. Dotaknejo se teme smrti (Kvadrat rdeče barve), ljubezni (Dež,dež,dež), obujajo, promovirajo in interpretirajo zapuščino Srečka Kosovela (Jesenski dež, Sredi noči, Kabinetni ljudje, Zrak je hladen, Svetilka ob cesti) ter so igrivi, kritični (Sam) in politični (Male pinky rožice).

1. avgust ob 18.00 – Raoul and the WiseMen (NL)

Glas, ki ga ne boste pozabili in glasba, za katero takoj veste, kdo jo izvaja. To so Raoul & the WiseMen. Zmes jazza, popa in latino glasbe skupaj ustvarjajo privlačne melodije s pridihom južnaškega temperamenta. Močan in topel glas Raoula vas zaziblje skozi melanholične poletne dni s pesmimi, ki žkečkajo vašo domošljijo. Naj si gre za swing, balade ali poskočne pesmi, ob katerih želite zaplesati, the WiseMan znajo zaigrati na prave strune. In prepričano so samo v eno: ta glasba živi!

29. avgust ob 18.00 – EtnoDisko (Slo)

EtnoDisko je glasbeno gibalno srečanje. Kot pove že ime je ED prostor, kjer se obiskovalec sprosti ob plesu. Živa glasba ga pri tem vzpodbuja k brezmejnemu izražanju samega sebe skozi gib. ED sestavljajo vrhunski glasbeniki – Jan Tomšič: vokal, kitara, bansuri, Žiga Šercer: tolkala in Andrej Tomazin: tolkala. Ob kontemplativnih melodijah in divjih ritmih se tako ustvari prava glasbena potilnica. ED je prostor za mlade in stare. Vsi postanemo soustvarjalci dogodka, kjer postaneta glasba in gib eno.

5. september ob 17.00 – Brencl banda (Slo)

Avtorska glasba zasedbe Brencl bande je nastala pod vplivom navdušenja nad ljudskim izročilom iz različnih koncev sveta, predvsem pa s seboj nosi močan slovanski duh in deluje, kot da je del njenega izročila, kot da bi nastala na podlagi notnih zapisov ljudskih viž s podstrešja. Čeprav uporabljajo povsem običajne glasbene inštrumente in vokale, so oblikovali povsem originalen zvok. Njihova slovanska krila jih nosijo po svetu glasbe različnih narodov, ki skozi svoje ritme in melodije pojejo v en skupen glas o sreči, žalosti in brezčasju.

LJUBLJANSKI GRAD

8. avgust ob 18.00– tAman (Slo)

Po dvoletnem zatišju se skupina tAman vrača nazaj na odre s svežim repertoarjem, ki ga tokrat širi na tradicionalno glasbeno področje vse od Vardara pa do Triglava. Na svojstven način obdelujejo bosansko sevdalinko in makedonsko tradicionalno pesem. S svojim vrhunskim znanjem in širokim dojemanjem glasbe so tradicionalno približali urbanemu, melanholijo zamenjali z optimizmom in ustvarili nov pogled-posluh na že tolikokrat slišane pesmi. tAman s svojim energičnim nastopom premakne še tako statičnega poslušalca kot tudi
razjoka hladnega ter nas vedno znova preseneti s svojo inovativnostjo, kreativnostjo in spontanostjo na odru. 

9. avgust ob 18.00 – BUH (Slo)

BUH je povsem sveža avtorska zasedba multiinštrumentalista Uroša Buha. Ljubljančan,

ki sicer kot bobnar in vokalist s svojim sodelovanjem redno plemeniti številne slovenske zasedbe, se je tokrat odločil stopiti v ospredje, ob sebi pa je zbral izjemne glasbenike. Zasedba BUH je jeseni 2017 lansirala prvi singel in videospot Lovim dež, junija 2018 pa so pri Založbi Celinka izdali svoj prvenec desetih skladb, kjer se Uroš Buh prvič predstavlja kot avtor vseh besedil, glasbe in aranžmajev ter glavni vokalist. Plošča zasedbe BUH je naletela na odličen kritiški sprejem.

PicniConcert is a family meeting with good music, food and drinks. PicniConcert is a different form of spending free time together, since it enables quality cultural experience that is intertwined with relaxed socializing and ecological awareness. In the summer months we invite you to retreat from the summer heat, relax under the pine trees in park Tivoli near Tivoli promenade and enjoy a snack while listening
to ethno and folk concerts. This year’s novelty is two concerts that will be on the Ljubljana castle. We will provide great music and you will familiarize yourself with the music from all over the world, traditional instruments and different singing techniques. Bring full picnic baskets and blankets with you, and if you are a
musical enthusiast, your instruments as well since the stage is open for all after the concerts.

All the events are free. In case of bad weather the event will be postponed (the alternate date will be published on our website and Facebook page).

Program 2019

TIVOLI PARK

4 July at 17.00 – Wild Strings Trio (Slo, SK, F)

Wild Strings Trio was born in 2014 in Ljubljana as a collaboration between Slovakian jazz violinist Petra Onderufová, French classical cellist Toby Kuhn, and Slovenian balkan guitarist Aleksander Kuzmić. They have challenged themselves to blend and highlight the various musical genres. Their music, sending roots out into folk music and improvisation, involved arrangements and complex rhythms, has flowered into a powerful, insightful flow which intrigues, touches and delights audiences all over Europe.

11 July at 18.00 – Aklea Neon (HR)

Croatian songwriter and traveling musician Aklea Neon, originally from Osijek, currently lives and works in Zagreb. She channelize her afro-soul ethno-beat rhythms with her entire body – with a foot on the looper pedal, her hand on the guitar and a MIDI controller, and with a voice that resonates to the scalp. She has performes throughout Croatia, and she has also been performing in Great Britain, India and Serbia. Her first single, Da mi je, was released last year.

25 July at 18.00 – Človek (Slo)

The band Človek are a group of professional and amateur musicians who play original music. Their music relates to the legacy of Slovene poets and poets, as well as to, music and visuals whit which they want to take the viewer-listener to a journey trough himself. They touch the topics of death, love, they revive, promote and interpret the legacy of poet Srečko Kosovel and are sometimes playful, critical and political.

1 August at 18.00 – Raoul and the WiseMen (NL)

A voice you won’t forget. A sound so characteristic you have to know who is playing. This is what you get when you hear Raoul & the WiseMen! Several musical styles like jazz, pop and a touch of latin are put together to catchy melodies with sometimes a lyrical touch and a breeze of southern temperament. The strong, warm voice of Raoul leads you to the thought of summer days and melancholic feelings wrapped up in songs that will tickle your imagination. Whether they swing, touch you with a ballad or secretly make your hips want to move; the WiseMen! exactly know how to pull the right string. We know one thing for sure: this music lives! 

29 August at 18.00 – EtnoDisko (Slo)

EthnoDisko is a musical-moving gathering. As the name implies, the ED is a space where the visitor can relaxe with dancing. Live music encourages him to express himself through the movement without limits. ED consists of top musicians – Jan Tomšič: vocals, guitar, bansuri, Žiga Šercer: percussion and Andrej Tomazin: percussion. With contemplative melodies and wild rhythms, a real musical ensemble is created. ED is a place for young and old. We all become co-creators of the event, where music becomes and moves.

5 September at 17.00 – Brencl banda (Slo)

The music of the Brencl banda was created under the influence of enthusiasm over folk tradition from different parts of the world, and above all it carries with it a strong Slavic spirit and acts as if it were part of its traditions, as if it were created on the basis of musical notations of folk visions from the attic. Although they use purely traditional musical instruments and vocals, they have created a completely original sound. Their Slavic wings carry them around the world of music of different nations, who sing through their rhythms and melodies in one common voice of happiness, sadness and timelessness.

LJUBLJANA CASTLE

8 August at 18.00 – tAman (Slo)

After a two year break, the tAman group returns to the stage with a fresh repertoire, which is now spreading to the traditional musical field from Vardar to Triglav. In their own way, they perform the Bosnian sevdalinka and the Macedonian traditional songs. With their superior knowledge and wide perception of music, they mix traditional and the urban, exchanged melancholy with optimism and created a new look-listening to many songs, that we have known before. With their energetic performance, tAman moves even the static listener as well, who is surprised by their innovation, creativity and spontaneity on the stage.

9 August at 18.00 – BUH (Slo)

BUH is brand fresh band founded by multi-instrumentalist Uroš Buh. Uroš, as a drummer and vocalist, regularly performs with numerous Slovenian bands, but this time he decided to step into the foreground, with the help of extraordinary musicians. In the autumn of 2017, BUH launched the first single and video Lovim dež, and in June 2018, at the Celinka Publishing House, they released their first album, where Uroš Buh wrote lyrics, music and arrangements and the is the main vocalist for the first time. The album BUH had an excellent critical reception.