kdo smo


HIŠA OTROK IN UMETNOSTI

English below

HIŠA OTROK IN UMETNOSTI je sodoben kulturni center za otroke in mladino, ki v njej razvijajo svojo ustvarjalnost in senzibilnost. Kulturna vzgoja se pri nas uspešno izvaja že od 2001. V Hiši se otroci družijo z doma in mednarodno priznanimi lutkovnimi ustvarjalci, ki svoje delo ves čas razvijajo v dialogu z otroki in ga na ta način preverjajo. Kot raziskovalci umetnosti in odnosov ves čas snujejo nove oblike komunikacije na način gledališča. Poleg že znanih oblik družinskega gledališča, umetniških laboratorijev, ki jih lahko vidite tudi drugod, pa lahko samo v hiši prisostvujete posebni obliki gledaliških razstav-predstav, ki združujejo interaktivno izkustveno gledališče in umetniško instalacijo, v katerih obiskovalci postanejo igralci in raziskovalci. V programih zasledujemo tako sodobne gledališke forme kot tudi moderne vzgojno-izobraževalne pristope. Upoštevamo vse poglavitne principe gledališke pedagogike in vključujemo prvine doživljajske pedagogike.

Prav po teh projektih Hiša postaja vse bolj prepoznavna in cenjena. Predstave imajo odlične odzive pri občinstvu, pri strokovnih delavcih v vrtcih in šolah, kot visoko strokovno in umetniško pripravljeni žlahtni primeri na področju kulturno umetnostne vzgoje in pri gledališki stroki, ki v center interesa sodobnega lutkovnega gledališča postavlja prav nove oblike doživljajskega gledališča Hiše otrok in umetnosti. Na 8. bienalu lutkovnih ustvarjalcev Slovenije sta se v tekmovalni program nacionalnega festivala uvrstili predstavi V deželi prstnih lutk in Srce in popek, ki je dobila nagrado za predelavo kompleksnosti teme v enostavno, enovito in duhovito gledališko celoto, v novembru 2015 je gostovala na Finskem v okviru finske koprodukcije AEIOU gledališča za dojenčke in malčke. Prstne lutke pa so gostovale v Francoskem mestu Reims ter na mednarodnem lutkovnem festivalu PIF v Zagrebu.

HIŠA je tudi na področju kulturno umetnostne vzgoje prepoznaven kulturni center: delavnice za otroke in mladino, seminarji za vzgojitelje in učitelje , strokovni posveti in predavanja ter izobraževanja za odrasle. Posebno mesto pa ima mladinska gledališka skupina Artizani, ki je začela z delom leta 2003.

House of Children and Art

House of Children and Art is a modern cultural centre for developing creativity and sensibility in children and youth. Since 2001, internationally renowned puppeteers have been working at the House in a dialogue with children has been conducting its activities in the field of cultural and art education. As researchers of art and relations, they are constantly tinkering with new ways of theatre communication. In addition to the already known forms of family theatre and art laboratories, visitors can attend a special form of theatre exhibitions-performances, new forms of experiential theatre that combine an interactive experiential theatre where they become both actors and researchers. Its programme includes both contemporary theatre forms and modern educational approaches. They follow all the main principles of theatre pedagogy, including the elements of experiential pedagogy. The aforementioned researches brought forth interactive shows within the context of the experiential labyrinth of art programme, which form an ever-increasing part of the House’s repertoire. The institution is becoming more and more recognised and valued for its experiential art projects, which place the House among the most important performers of quality cultural and educational contents in the field of performing arts in Slovenia.