kdo smo


Hiša otrok in umetnosti

Hiša otrok in umetnosti je sodoben kulturni center za otroke in mladino, ki v njej razvijajo svojo ustvarjalnost in senzibilnost. Kulturno-umetnostna vzgoja se pri nas uspešno izvaja že vse od ustanovitve leta 2001. V Hiši se otroci družijo z doma in mednarodno priznanimi lutkovnimi ustvarjalci, ki svoje delo ves čas razvijajo v dialogu z otroki in ga na ta način preverjajo. Kot raziskovalci umetnosti in odnosov ves čas snujemo nove oblike komunikacije na način gledališča. Poleg že znanih oblik družinskega gledališča, umetniških laboratorijev, ki jih lahko vidite tudi drugod, pa lahko samo v Hiši prisostvujete posebni obliki gledaliških razstav-predstav, ki združujejo interaktivno izkustveno gledališče in umetniško instalacijo, v katerih obiskovalci postanejo igralci in raziskovalci. V programih zasledujemo tako sodobne gledališke forme kot tudi moderne vzgojno-izobraževalne pristope. Upoštevamo vse poglavitne principe gledališke pedagogike in vključujemo prvine doživljajske pedagogike.

Prav po teh projektih Hiša postaja vse bolj prepoznavna in cenjena. Predstave imajo odlične odzive pri občinstvu, pri strokovnih delavcih v vrtcih in šolah kot visoko strokovno in umetniško pripravljeni žlahtni primeri na področju kulturno-umetnostne vzgoje in pri gledališki stroki, ki v center interesa sodobnega lutkovnega gledališča postavlja prav nove oblike doživljajskega gledališča Hiše otrok in umetnosti. Naše predstave so se predstavile na festivalih po vsem svetu in prejele več nagrad. 

Hiša je tudi na področju kulturno-umetnostne vzgoje prepoznaven kulturni center. Izvajamo delavnice za otroke in mladino, seminarje za vzgojitelje/ice, učitelje/ice in druge strokovne delavce/ke, strokovne posvete in predavanja ter izobraževanja za odrasle.