EMONSKA PROMENADA 25. 8.


Današnja Emonska promenada bo v vsakem primeru. Del programa bo izveden v dvorani, delavnice pa v galeriji CSK France Prešeren.